Archive for the 'Gan Chatagóir' Category

May 18 2017

Cuairt ón gcomhlacht drámaíochta Blue Teapot

Ba mhór an t-iontas a fuair muid inniu nuair a tháinig an comhlacht drámaíochta Blue Teapot ar cuairt chugainn. Bhí an t-ádh orainn gur chuir siad a ndráma ‘Music Mechanics’ ar an árdán dúinn.

 

Ag damhsa ‘s ag spraoi

 

 

 

 

 

 

 

 

Páistí ar bís!

 

 

 

 

 

 

Continue Reading »

Comments Off on Cuairt ón gcomhlacht drámaíochta Blue Teapot

Mar 16 2017

Rang a hAon ag baint taitneamh as an gcéilí inniu 16/3/2017

Published by under Gan Chatagóir

Comments Off on Rang a hAon ag baint taitneamh as an gcéilí inniu 16/3/2017

Mar 10 2017

Seachtain na hInnealtóireachta i nGaelscoil Dara 2017

Published by under Gan Chatagóir

Comments Off on Seachtain na hInnealtóireachta i nGaelscoil Dara 2017

Mar 07 2017

‘World Book Day’ i Rang a hAon Múinteoir Orlaith 2017

Published by under Gan Chatagóir

Comments Off on ‘World Book Day’ i Rang a hAon Múinteoir Orlaith 2017

Mar 07 2017

Operation Transformation 10 @10 i nGaelscoil Dara 10/2/2017

Published by under Gan Chatagóir

10 @ 10 i nGaelscoil Dara 10/2/2017 IMG_2195 IMG_2199

Comments Off on Operation Transformation 10 @10 i nGaelscoil Dara 10/2/2017

Jan 26 2017

Nuachtlitir Nollaig -2016

Published by under Gan Chatagóir

Cliceáil anseo chun an nuacht litir a fheiceáil. Nollaig 2016

Comments Off on Nuachtlitir Nollaig -2016

Apr 11 2016

Scéala Dara

Published by under Gan Chatagóir

Bhíomar an-ghnóthach anseo le cúpla seachtain anuas.

 

Féile Scoldrámaíochta 2016:

 

Ghlac na haisteoirí óga s’againne páirt sa bhFéile Cúige a bhí ar siúl i Seanscoil Shailearna ar an 3ú Márta. D’éirigh thar barr arís leo agus tá chuile cheann de na drámaí ag dul ar aghaidh go dtí an Fhéile Náisiúnta a bheidh ar siúl sa Mhuileann gCearr ag deireadh mí Aibreáin. Maith sibh Ranganna 3, 5 agus 6, na múinteoirí, an foireann agus na tuistí a thug cúnamh nó a thaisteal ar an lá.

 

Féile na hInse 2016:

 

Bhí an Fhéile ar siúl in Inis ar an 7ú agus 8ú Márta. Thaisteal páistí ó ranganna 3, 4, 5 agus 6 le agallaimh beirte, grúp-amhránaíocht,  amhránaíócht aonair agus labhairt na Gaeilge a chur ós comhair an phobail. D’éirigh go hiontach leo agus chroch siad go leor duaiseanna arais go Gaillimh leo! Chomh maith leis seo, bhí na múinteoirí a thaisteal leo ar an dá lá an-bhródúil as an dea-iompar agus na béasaí a thaispeáin siad – maith sibh a ghasúir.

 

Féile Aclaíochta 2016:

 

Taréis na seisiúin traenála aclaíochta le Jason Craughwell a cuireadh ar fáil do ranganna 3,4,5 agus 6 le roinnt seachtainí anuas, thaisteal na páistí chuig Halla Mhóinín na gCiseach ar an 2ú Márta le páirt a ghlacadh ins an Lá Mór Aclaíochta Áitiúil. Ar an 9ú Márta, thaisteal 60 gasúr go hÁth Luain le páirt a ghlacadh ins an Lá Mór Aclaíochta Náisiúnta. Maith sibh a ghasúir. Míle buíochas do Jason agus do na múinteoirí a thug cúnamh ar an dá lá – bhaineamar ar fad taitneamh agus tairbhe as.

 

Seachtain na Gaeilge 2016: 

 

Tá Seachtain na Gaeilge faoi lán seoil agus tá neart ar bun i nGaelscoil Dara lena cheiliúradh, idir chomórtas ealaíne, damhsa Gaelach, stampaí Gaeilge dúbailte srl. Meabhrú beag do chuile dhuine iarracht sa mbreis a dhéanamh Gaeilge a labhairt sa mbaile agus ar scoil – maith sibh.

Buíochas mór do mhúinteoir Eileen atá ag maisiú agus ag eagrú  na scoile le seachtainí anuas.

 

 

Saving Grace Fundraising Night:

 

Beidh oíche mhór ceoil ar siúl ar son Grace in Óstán Menlo Park ar an 14ú Aibreán. Ticéid ar fáil in oifig GSD – gach eolas ar an leathanach facebook Saving.Grace. Míle buíochas.

Comments Off on Scéala Dara

Apr 11 2016

Scéala Dara

Published by under Gan Chatagóir

Quiz Boird/Table Quiz/Christmas Raffle

We are currently busy trying to organise our Annual Christmas Raffle and Table Quiz

We would be very grateful to anyone who may be able to help us out with spot prizes, any unwanted gifts, bottles, sponsorship etc.  Please contact or drop items into Michelle san oifig.  Go raibh maith agaibh!!

 

 

Oíche na nIarrscoláirí / Past pupil night.

Beidh oíche na nIarrscoláirí againn do rang 6, 2014/2015 ar Déardaoin 26/11/15 sa scoil ag 8.00pm.

We will hold our past Pupil’s night on Thursday 26/11/15 at 8.00pm. We are inviting

last years 6th Class to attend with their parents. They will be presented with a certificate on the night.

NB – Táimid ag iarraidh ar rang 6 na bliana seo soláistí a thabhairt isteach maidin Déardaoin      don oíche mar a dhéantar gach bliain. We’re asking the current rang 6 to bring in refreshments for the night, as is the tradition. These can be left in to the office on Tuesday morning.

 

Cruinnithe Tuismitheoirí / Parent Teacher meetings

The parent/teacher meetings will take place on 19/11/15.  Due to time constraints some parents may get another date.  Beidh na coinnithe ag dul amach go luath. Appointments will be sent out soon.   Beidh na cruinnithe ag dul ar aghaidh ó 2.30 p.m.  –  5.00 p.m.  Parents are allocated 5 minute slots, if you have more to discuss with the teacher, you may make another appointment at a later date.

 

Síntiús/ Ealaín/Árachas/Snámh

Glacfaidh muid leis an airgead  fós má tá dearmad déanta agat air.                                             We are still accepting Parents Contribution from anyone who may have forgotten; in addition to this we would ask parents who have not yet paid their ealaín & fotocópeáil (Arts, Crafts and Photocopying) Árachas (Insurance €8 per pupil is not optional) Kingfisher swimming fees, etc.  to please send in as soon as possible.

 

Clárú don sheirbhís Ríomhphoist/Sign up for emails

Seol ríomhphoist chun an seoladh thíos/Send an email to the address below

gsdara2012@gmail.com

(Luaigh ainm do pháiste agus an rang, Add child’s name and class.)

Comments Off on Scéala Dara

Feb 16 2016

Bronnadh Brat na hÉireann

Published by under Gan Chatagóir

Tháinig buíon ó Arm na hÉireann ar cuairt chugainn le gairid.  Bhronn siad Brat na hÉireann agus cóip d’Fhorógra na Poblachta ar an scoil.

Chas an scoil ar fad Amhrán na bhFiann agus bhí ceol feadóige agus amhrán ó chuid de na páistí. Labhair P.J Maloney ón Arm faoin mBratach agus an chaoi gur cheart aire a thabhairt dó.  Labhair sé freisin faoin bhForógra agus faoi Éirí Amach 1916.

Léigh Josh Ó Creachmhaoil agus Saoirse Nic Aodhagáin ó Rang a Sé agus Adam Ennaqui  agus Sienna Seoighe Ní Fhátharta ó Rang a Cúig ón bhForógra ar ardán an halla don scoil ar fad.

Ghlac Alicia Nic an Gheimhridh agus Mia Ní Bhrádaigh leis an mBrat ar son na scoile. Is í Alicia an dalta is sine sa scoil agus is í Mia an duine is óige.

Beidh an Brat á ardú ag gach scoil sa tír ar 15/03/2016

Iarradh ar na h-ardranganna leagan nua den fhorógra a scríobh i bhfeiliúint don lá inniu.  Bhain gach duine an-sult as an ócáid agus bhíomar an-sásta go raibh beirt tuismitheoir, Rachael agus Brendan i láthair.

Tá pictiúir thíos.

IMG_4619 IMG_4621 IMG_4622 IMG_4623 IMG_4624 IMG_4625 IMG_4626 IMG_4628 IMG_4629 IMG_4630 IMG_4631 IMG_4632 IMG_4633 IMG_4752 IMG_4753 IMG_4754 IMG_4755 IMG_4756 IMG_4757 IMG_4758 IMG_4759

Comments Off on Bronnadh Brat na hÉireann

Nov 10 2015

Coiste na dTuistí 2015/16

Published by under Gan Chatagóir

Coiste na dTuistí are now looking for volunteers to join them this year.  As a guideline the Coiste meets about 5 times a year for about an hour each meeting.

 

The Coiste have one major fundraiser each year, a quiz over the last number of years.

 

We also support the school at:

 

Past pupils night 26/11/2015

 

First Communion Party

 

Collection of Spot prizes for the school Christmas Raffle

 

The message we are trying to get out is that there is not much time commitment or work involved, if we have enough parents involved and it is for the good of our children in Gaelscoil Dara.  An teachtaireacht atá i gceist ná nach bhfuil mórán dúslán ag baint leis bheith ar an gCoiste.  Tá do thacaíochta tábhachtach do do pháistí.

 

Please join us at our next meeting or leave name with Michelle

 

Next meeting tomorrow Tuesday November 10th at 8.30pm

 

 

Comments Off on Coiste na dTuistí 2015/16

Next »